A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Calò
Svezak: 3
Stranica: 580
CALÒ, 1. Giovanni, * Francavilla Fontana 1882, profesor pedagogije na sveučilištu u Firenci. Vrlo plodan filozofsko-pedagoški rad počeo je suradnjom u reviji »La cultura filosofica«. Bio je zastupnik u rimskom parlamentu i državni podtajnik za starine i lijepu umjetnost. Organizirao je didaktički »Nacionalni školski muzej«, kojim je upravljao do 1938. Iako se bavi i filozofskim problemima, napose pitanjima iz etike, posebno zanimanje privlači njegovo temeljito obrađivanje praktičkih školskih problema. Osobito je pažnje vrijedna njegova Antologia pedagogica u 2 sveska (Firenca 1925).
BIBL.: Principi di scienza etica (u suradnji sa De Sarlom), Palermo 1908; Fatti e problemi del mondo educativo, Pavia 1911; L’educazione degli educatori, Rim 1914; Il problema della coeducazione e altri studi pedagogici, Rim 1915; Dalla guerra mondiale alla scuola nostra, Firenca 1919; Maestri e problemi di filosofía, Turin 1925; Problemi vivi e orizzonti nuovi dell’ educazione nazionale, Firenca 1936.
LIT.: E. Codignola, Pedagogisti ed educatori, XXXVIII. serija u Enciclopedia biografica bibliografica italiana, Milan 1939. M. D.
2. Pietro, * Chioggia, † vjerojatno 1348, talijanski dominikanac. Napisao je život sv. Tome Akvinskog i sv. Dominika i veliko djelo Vitae sanctorum, u kojem je iznio legende o svecima. Pripisuju mu i djela Sermones quadragesimales i Tractatus de divinis mysteriis.
LIT.: Revue thomiste, 1912, 508—23; Quétif-Echard, Scriptores O. P., sv. I.; Prümmer, Fontes vitae s. Thomae, sv. I., Toulouse 1912. H. B.