A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Calhoun, John Caldwell
Svezak: 3
Stranica: 578
Vidi na enciklopedija.hr:
Calhoun, John Caldwell
CALHOUN, John Caldwell, * 1782, † 1850, sjeveroamerički državnik. U mladosti odvjetnik te od 1811 član kongresa, postaje 1817 ministar (tajnik) rata, 1825 podpredsjednik USA, 1832 ulazi u senat; 1844 je državni tajnik i provodi pripojenje Texasa Uniji, a 1845 vraća se u senat.
C. je po ženidbi bio vrlo bogat i u vezi s najodličnijim obiteljima države South Carolina. Time se tumači njegovo zauzimanje za prava južnih država, koje je provodio kao član senata velikom odlučnošću, rječitošću i pravničkom vještinom. Da obrani prava južnih država, posegao je za naukom, da suverenost u federaciji pripada pojedinim državama, te ju je do krajnosti zaoštrio u svojim govorima i spisima. Države su samo dio svoje vlasti prenijele na Uniju, pa ako Unija prekorači granice podijeljene joj vlasti, imadu države pravo nulifikaciie i secesije. Osobito je C. izveo tu nauku u borbi protiv zaštitnih carina, koje su bile na štetu južnih država, te je S. Carolina proglasila nulifikaciju saveznih zakona o zaštitnim carinama (1832). Calhounovu nauku prihvatiše južne države također zato, da obrane održavanje ropstva, pa su napokon izvele i secesiju, koja je dovela do građanskoga rata.
G. 1812 bio je C. najžešći pobornik za rat protiv Engleske. Istupao je i protiv t. zv. spoils system (v.). Kao čovjek bio je C. netaknute čestitosti, a sa svojim robovima postupao je vrlo dobro.
BIBL.: Collected works, 1853—54; Correspondence, 1900.
Potpis: J. A.