A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Calgary
Svezak: 3
Stranica: 578
Vidi na enciklopedija.hr:
Calgary
CALGARY, grad u južnom dijelu kanadske pokrajine Alberta; leži na samom podnožju Stjenjaka. C. je važno željezničko raskršće na kanadskoj pacifičkoj željeznici i živo tržište žitaricama i stočarskim proizvodima. Okolica je bogata rudama (ugljen i zemni plin) i u vezi s tim se razvio veleobrt. Grad je u novije doba brzo napredovao: 1901 ima samo 4091, a 1936 već 83.407 stan.
U C-u je velika (oko 1000) i napredna hrvatska naseobina. Iza krize pređašnjih godina u USA prešao je dobar broj radnika u Kanadu, na prerijske pustare i farme. Ima naših gostionica, slastičarna, mesnica, konačišta, brijačnica i manjih trgovina.
Potpis: M. B.