A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Calatrava
Svezak: 3
Stranica: 576 - 577
Vidi na enciklopedija.hr:
Calatrava
CALATRAVA, stari grad (sada vojarna) na Guadiani u Novoj Kastiliji, gdje je 1158 cistercitski opat Diego Velasquez osnovao viteški red tog imena za borbu protiv Maura. U 19. st. taj je bogati red vitezova ukinut, a zadržan je samo kao državno odlikovanje. Danas ima samo ženskih samostana kalatravskoga reda. Odlikovanje je križ crvenih ljiljana na srebrnom polju, a nosi se na crvenoj vrpci na prsima.
LIT.: Fernandez Llamazares, Historia de los cuatro órdenes militares, 1862; De Uhagón y Danvila, Ordenes militares, 1898.
Potpis: N. Ž.