A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Calahorra
Svezak: 3
Stranica: 576
CALAHORRA, grad u Staroj Kastiliji, nedaleko utoka Cicadosa u Ebro, 12.004 stan. (1930). Rimljani su ga zvali Calagurris. Tu se rodio Kvintilijan. Sjedište je biskupa od 5. st. Stolna crkva potječe iz 11. st. Kraj je plodan, rodi žitom i vinom.
Potpis: N. Ž.