A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Cairo
Svezak: 3
Stranica: 575
CAIRO, grad u saveznoj državi Illinois (USA), na utoku rijeke Ohio u Mississippi, u plodnom kraju s dobrim vezama po vodi i na kopnu. Ima 18.000 stan., koji se bave trgovinom poljodjelskih proizvoda.
Potpis: N. Ž.