A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Caird, Edward
Svezak: 3
Stranica: 575
CAIRD, Edward, * 1835, † 1908, engleski mislilac, profesor u Glasgowu, zastupa kritički idealizam. Djelo njegovo The critical Philosophy of I. Kant, 2 sv. (1889) najbolji je kritički prikaz Kantove nauke na engleskom jeziku. U djelu The Evolution of Religion, 2 sv. (1893) opravdava vjerski princip kao faktor, koji izmiruje opreku subjekta i objekta.
Potpis: A. B-a.