A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Caillavet, Gaston Arman de
Svezak: 3
Stranica: 574
CAILLAVET, Gaston Arman de, * Pariz 15. III. 1869, † Essendiéras (Dordogne) 14. I. 1915. Njegova je majka bila prijateljica Anatola Francea, a njezin salon u književničkom svijetu na glasu, pa je tako C. već od mladosti bio povezan s književnošću. Uz novinarski rad dao se na pisanje drama i malih komedija. Od g. 1900 napisao je zajedno s prijateljem Robertom de Flersom (v.) tekstove za nekoje buffo-operete u Offenbachovu stilu, a prije svega čitav niz zabavnih veselih igara. Među radove prvoga smjera idu Les travaux d’Hercule (1901) i Pâris ou le bon juge (1906); iz niza veselih igara napominjemo Les sentiers de la vertu (1903); Miquette et sa mère (1906); L’amour veille (1907); Le roi (1908); L’âne de Buridan (1909); Le bois sacré (1910); L’habit vert (1912) i Monsieur Brotonneau (1914).