A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: cahier
Svezak: 3
Stranica: 574
CAHIER, francuska riječ, znači svežanj listova papira ili pergamene. U francuskoj povijesti cahiers (de doléances) označuju od 15. do konca 18. st. pisane predstavke, koje su sadržavale želje, prijedloge ili pritužbe, koje bi opći staleži (Etats généraux) predavali kralju na temelju predstavke pojedinih staleža, to jest svećenstva, plemstva i 3. staleža (građanstva).