A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Caffieri
Svezak: 3
Stranica: 572 - 573
CAFFIERI, porodica francuskih kipara podrijetlom iz Italije. Prvi se od njenih članova istakao Daniele (1603 do 1639), rodom iz Sorrenta, kao inžinir pape Urbana VIII. Njegov sin Philippe (1634—1716), rođen u Rimu, pošao je u Pariz na poziv kardinala Mazarina i izrađivao pod upravom Lebrunovom dekoracije u kraljevskim palačama i dvorovima. Poslije djeluje u Dunkerqueu kao crtač i rezbar brodova. I njegovi su se sinovi, François-Charles (1667—1729), Jacques (1678—1755) i Philippe (1713—1774) istaknuli kao vješti i uvaženi majstori-dekorateri. Jean-Jacques (1725—1792) bio je jedan od najuvaženijih francuskih kipara 18. st. Učio je kod Lemoynea i boravio od 1749 do 1753 u Rimu, gdje je na nj znatno utjecao Bernini. Vrativši se u Pariz izradio je brojne portretne biste za parisku Comédie Française, među kojima se naročito ističu: Corneille, Molière, La Chaussée, Rotrou i J.-B. Rousseau. On je u tom području u neku ruku prethodnik Houdonov.
LIT.: J. Guiffrey, Les Caffieri sculpteurs et fondeurs ciseleurs, Pariz 1877; C. de Mandach u Thieme-Beckerovu ALBK, V., Leipzig 1911.
Potpis: A. Sch.