A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Caesalpinus, Andreas
Svezak: 3
Stranica: 572
CAESALPINUS (Cesalpino), Andreas, * 1519, † 1603, pristaša Aristotelove nauke Averoesova smjera, u kojem razvija nazore, kakvi se kasnije nalaze u Spinoze. Osim filozofije bavio se i fiziologijom, u kojoj je prije Harveya iznio misao o optoku krvi u djelu Quaestiones perinathe ticae, lib. V. (1578).
LIT.: A. Viviani, Vita e opere di A. C., Arezzo 1922.
Potpis: A. B-a.