A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: cachou
Svezak: 3
Stranica: 571
CACHOU je francuski naziv za Catechu (od indijanske riječi kate »ime drveta« i chu »sok«, dakle »sok iz drveta«). Kao cachou dolaze u trgovinu mnogi preparati crnoga šećera (Succus liquiritiae) s nešto ulja od anisa te sa salmijakom ili bez njega. Oblik im je različit: štapići, kockice ili romboedri, a dolaze u trgovinu u različitoj manje ili više ukusnoj opremi. Uglavnom služe kao sredstvo za ublaživanje kašlja. Romboedri, koji su posrebreni, služe samo kao aromatik za usta.
Potpis: B. A.