A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Caccianiga, Antonio
Svezak: 3
Stranica: 570
CACCIANIGA, Antonio, * Treviso 30. VI. 1823, † Masareda 22. IV. 1909, talijanski pisac. Kao politički bjegunac boravi neko vrijeme u Parizu i piše svoje utiske u prilog Francuza (Brava gente, 1897). Dobar je pripovjedač; živo slika većinom život u svojoj mletačkoj pokrajini (La vita campestre, 1867; Le cronache del villaggio, 1872); najbolji su mu romani Il bacio della contessa Savina (1875) i Il roccolo di Sant’Alipio (1881). Kod nas su prevodili neke njegove sitnije stvari (Vienac, XII, 1880; Narodne novine 1888, 221).
LIT.: L. Russo, I narratori, Rim 1923; B. Croce, La letteratura della nuova Italia, V., Bari 1939.
Potpis: M. D-ić.