A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Cabral, Pedro Alvarez
Svezak: 3
Stranica: 570
CABRAL, Pedro Alvarez, * 1460, † 1526, portugalski pomorac; bio je postavljen zapovjednikom jedne portugalske mornarice od 13 brodova te imao zadaću da otplovi u Istočnu Indiju. Na putu je prispio 3. V. 1500 slučajno do obale tada još nepoznate Brazilije, koju je nazvao Terra da Santa Cruz. Osnovao je u njoj mjesto Porto Seguro kao prvo portugalsko naselje u toj zemlji. Poslao je jedan brod svoje mornarice natrag u Lisabon, da javi otkriće, a s ostalim je brodovljem nastavio put u Indiju. Nakon gubitka od pet brodova stiže u mjesto Calicut. Osnuje u Cochinu i Kannanuru portugalske trgovačke ispostave, te je na taj način uredio prve trgovačke veze Portugalaca s Istočnom Indijom. S bogatim tovarom indijskih proizvoda vratio se C. 1501 u Lisabon.
Potpis: A. P.