A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: cabal
Svezak: 3
Stranica: 569
CABAL, prema kabala (v.), engl. »spletka«, »tajno vijeće«. Naziv se u 17. st. upotrebljava, da označi javnom mnijenju omražen način vladanja u tajnom vijeću (→ Kabinet). Pod njim je do danas poznato ministarstvo pod Karlom II. prema početnim slovima imena ministara: Clifford, Arlington, Buckingham, Ashley, Lauderdale.
Potpis: J. A.