A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Bywater, Ingram
Svezak: 3
Stranica: 568

BYWATER, Ingram, * London 27. VI. 1840, † London 17. XII. 1914, engleski klasični filolog. Predavao je kao lektor (1883) grčki jezik u Oxfordu, gdje je kasnije bio i sveučilišni profesor (1893—1908). Osobito se bavio Aristotelom, te je na tom polju bio smatran autoritetom.

BIBL.: Heracliti Ephesii Reliquiae, 1877; Prisciani Lydi quae extant (izd. za Berlinsku akademiju u »Supplementum Aristotelicum«, 1886); Aristotelova Ethica Nicomachea, 1890, De Arte Poetica, 1898; Contributions to the Textual Criticism of the Nicomachean Ethics, 1892.