A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Byrd
Svezak: 3
Stranica: 564 - 565
Vidi na enciklopedija.hr:
Byrd, Richard Evelyn
Byrd, William

BYRD, 1. Richard Evelyn, * 1888, američki mornarički časnik, istraživač Arktika i Antarktika, koji je za svoje istraživačke zasluge dobio čin admirala. G. 1926 letio je avionom sa Spitzberga (Svallbarda) na sjeverni pol, a slijedeće godine preletio je Atlantski ocean. G. 1928—1930 poduzeo je ekspediciju u južno polarno područje. Brodom »City of New York« prevezena je u Antarktik njegova pratnja i prtljaga (avioni, saonice, hrana, gorivo i aparati za istraživanje), a 28. XI. 1929 preletio je avionom preko južnog pola. G. 1933 do 1935 izveo je drugo antarktičko putovanje uz potporu američke vlade, različnih znanstvenih ustanova i privatnih osoba. U rujnu 1933 krenuo je na brodovima »Jacob Ruppert« i »Bear of Oakland« iz Bostonske luke sa 95 članova ekspedicije. Na brodovima su bila 4 aviona, 135 pasa, instrumenti za znanstveno istraživanje, hrana i gorivo za 2 godine. U području Male Amerike (Little America) na 165. meridijanu i blizu 80° južne širine uredio je zimovnik. Podignute su krugovalne postaje, a s pomoću naročitih samovoza za vožnju na snijegu i ledu, motornih saonica i saonica sa zapregom pasa kao i posebno udešenih traktora prodrli su pojedini odjeli ekspedicije u više mahova prema južnom polu. Prešlo se kopnom oko 20.000 milja, a avionima 25.000. Provođena su geografska, prirodoznanstvena, meteorološka, seizmološka, zemljomagnetska i geološka istraživanja. B. je poduzeo i treću ekspediciju u južne polarne krajeve, s koje se vratio 1940. A. P.

2. William, * London 1542 ili 1543, † London 4. VII. 1623, engleski orguljaš i skladatelj. Bio je najprije pjevač, poslije orguljaš dvorske kapele. Sa svojim učiteljem Tallisom dobio je patent za tiskanje muzikalija u Londonu. B. je veoma znatan engleski crkveni skladatelj, prozvali su ga čak engleskim Palestrinom; skladao je i mnoge madrigale, a bio je i vrlo uvaženi skladatelj vrijednih djela za glasovir (virginal). Njegovo je skladateljsko djelo opsežno: 5 svezaka Cantiones sacrae, gradualia, psalmi i druge crkvene popijevke za 3-glasne do 6-glasne zborove, više misa, Miserere, kanoni, glasovirska djela.

LIT.: F. H. Fellowes, W. B., Oxford 1923; F. Howes, W. B. u zbirci Masters of Music, 1928. B. Š.