A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: abdest
Svezak: 1
Stranica: 8
Vidi na enciklopedija.hr:
abdest
ABDEST (perz. »voda za ruku«). Kao termin označava kod Turaka, Perzijanaca, a i u Bosni kod muslimana obredno pranje, koje se mora vršiti pred svaku molitvu i u nekim drugim zgodama. Arapski naziv za to pranje je »vudû’«. Propis se tog pranja osniva na 6. rečenici (âjet) poglavlja o ženama (Suretun-nisâ’) iz Kurana, koja u prijevodu glasi: »O, vjerni, kada ustanete na molitvu, operite svoje lice, svoje ruke do lakata, potarite mokrom rukom svoju glavu i operite svoje noge do gležanja.« Kuran je dakle odredio glavne sastavne dijelove tog pranja. No ima i sporednih njegovih dijelova, kao što je ispiranje usta, pranje zubi, ispiranje nosa i otiranje očiju.
Potpis: M. H.