A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: bursitis
Svezak: 3
Stranica: 541

BURSITIS je upala sluznih vrećica (Bursa mucosa) na okrajninama sa sjedištem u predjelu ramenog i laktenog zgloba, zgloba kuka, koljena i noge. B. nalazimo ponajviše ondje, gdje se mišići ili tetive pomiču preko tvrde podloge kostiju. Upale sluznih vrećica su akutne i kronične. Akutna upala je ili serozna ili gnojna, te nastaje zbog direktne ozljede, ulaskom stranog tijela u sluznu vrećicu, širenjem upale od jednog infekcioznog žarišta (gnojne rane, furunkuli, erizipel i t. d.), rijetko kao metastatska upala krvnim putem. Kod akutnih upala predstavlja sluzna vrećica ograničenu fluktuirajuću gnojnu oteklinu. B. chronica — Hygroma — nastaje zbog kroničnih traumatskih podražaja. Kod nje je stijenka vrećice odebljala, stvara se eksudacija i resice vezivnog tkiva. Sadržaj je serozan, serozno-fibrinozan, fibrozan ili serozno sangvinolentan. Kada dolazi do taloženja vapna u stijenci vrećice, nastaje b. calcarea. Ovo oboljenje je često vrlo bolno. Kod tuberkuloznih oboljenja kostiju ili zglobova može doći također do tuberkulozne upale sluznih vrećica, koje se nalaze u blizini istih. Liječenje b-a je kirurško: konzervativno ili operativno. J. Bd.

Bursitis kod domaćih životinja. Upala sluznih vrećica (→ Bursa mucosa) nastaje kod domaćih životinja naročito na onim mjestima, gdje tetive prelaze preko tvrde podloge, napose kosti. Zbog stalnog pritiska, koji se time vrši na sluzne vrećice, pojavljuju se u njima upale različitog karaktera (serozna, fibrinozna, fibrozna) na posebno prikladnim mjestima, kao što su lakat (→ Lakatna kvrga), peta (→ Petica), zatiljak (→ Zatiljna kvrga ili Talpa). Upale sluznih vrećica javljaju se kod domaćih životinja i na drugim mjestima nakon povrede od rana, te su onda većinom gnojne naravi. Terapija je kirurško-konzervativna ili operativna. O. K.