A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Abd El-Vaditi
Svezak: 1
Stranica: 7
ABD EL-VADITI (Benû Abd el-Wâd), muslimanska berberska dinastija u srednjem Magribu u Sjevernoj Africi, koja pripada velikom berberskom plemenu Zenate. Po ocu prvog vladara zovu se drugim imenom Benu Zaiyan (Zaiyanidi). Vladali su od 1239 do 1554. Svega se izmijenilo 27 vladara, a prijestolnica im je bila Tlemsen. Ebu Zekerijja ibn Haldun, brat glasovitog historičara i sociologa, napisao je povijest Abd el-Vadita.
Potpis: M. H.