A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Aachen, Hans von
Svezak: 1
Stranica: 2

AACHEN, Hans von, * Köln 1552, † Prag 6. I. 1615, njemački slikar. Učio 1574—1588 u Mlecima i Rimu. Od 1590 dalje djeluje u Münchenu, Augsburgu i Pragu. Slikao je alegorijske i mitologijske slike, a istaknuo se kao slikar portreta. H. v. A. je jedan od najznatnijih njemačkih manirista.

LIT.: R. A. Peltzer, Der Hofmaler Hans von Aachen, seine Schule und seine Zeit, Wien 1911.

Potpis: A. Sch.