A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Abd
Svezak: 1
Stranica: 7
ABD (arap. »sluga«), dolazi kao sastavni dio složenih ličnih imena, na pr. Abdallah »Alahov sluga«. I drugi jezici poznaju takvih tvorba, poglavito ličnih imena u značenju »Božji sluga« na pr. grčki Theodulos (theos »bog«, dulos »rob«), latinski Ancus Martius »Martov sluga« (starolat. ancus »sluga«), njemački Gottschalk ili Gottschall (Gott »bog«, staronjem. scalc »sluga«).
Potpis: G. Š.