A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Abbatini, Antonio Maria
Svezak: 1
Stranica: 6
ABBATINI, Antonio Maria, * 1579, † 1679, talijanski crkveni skladatelj u stilu t. zv. rimske škole. Živio je i djelovao u Rimu. Njegova su djela (štampana): Sacre canzoni (6 sv.), Missa (za 16 glasova), 2 antifone (za 12 basova i 12 tenora), dramska kantata Il pianto di Rodomonte (1633); u rukopisu je ostavio opere: Dal male il bene (1654), Jone (1666) i La comica del cielo (1668). Od ovih opera ima posebno značenje za historiju glazbe opera Dal male il bene, jer je to prva komična opera.
Potpis: S. S-i.