A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Agatić, Ivan Krstitelj
Svezak: 1
Stranica: 85
Vidi na enciklopedija.hr:
Agatić, Ivan Krstitelj
AGATIĆ, Ivan Krstitelj, * Rijeka, † Rijeka 30. X. 1649, biskup senjski i kasnije modruški. Kao redovnik augustinskoga reda imenovan je 7. VII. 1617 senjskim biskupom. Kao biskup istaknuo se velikim zauzimanjem za crkvene glagoljske knjige, pa je njegovim nastojanjem sazvana i biskupska sinoda u Bribiru 1624, koja se pozabavila pitanjem štampanja novih glagoljskih knjiga za crkvene potrebe i taj posao povjerila trsatskom franjevcu Franji Glaviniću. G. 1634 dao je biskup A. napušteni dominikanski samostan sv. Nikole u Senju pavlinima i povjerio im obučavanje mladeži. To je ujedno i zametak kasnije senjske gimnazije. Budući da se od 1567 nije posebno popunjavala stolica modruških biskupa, nego su senjski biskupi bili ujedno i administratori modruške biskupije, bio je biskup A. također administrator modruške biskupije, ali radi bolje uprave obiju biskupija i radi male nade, da bi se veći dio modruške biskupije mogao osloboditi od Turaka, isposluje od pape Urbana VIII. g. 1640 sjedinjenje obiju biskupija. A. je dakle prvi episcopus segniensis et modrussensis.
Pokopan je na Trsatu u bazilici Majke Božje pred oltarom sv. Petra. Sačuvan je njegov portret u biskupskom dvoru u Senju, koji je ujedno i najstariji portret u neprekinutoj seriji senjskih biskupa od 1617 do danas.
Prezime ovoga biskupa dolazi u nekim knjigama pogrešno kao Agalić, ali u spomenicima je Agatić.
LIT.: Senj, izdanje Jug. akademije, Zagreb 1940, str. 72.
Potpis: P. T.