A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Agatarhid
Svezak: 1
Stranica: 85
Vidi na enciklopedija.hr:
Agatarhid
AGATARHID (Agatharchides) iz Knida, grčki pisac 2. st. pr. Kr. Živio je u Aleksandriji kao učitelj. Napisao nekoliko djela, što gramatičkih što historijskih, na pr.: Ta kata ten Asian (Azija), Ta kata ten Europen (Evropa), u 49 knjiga; Peri tes Erythras thalasses (O Crvenom moru), 5 knjiga. Od tih su se djela sačuvali samo izvaci kod Diodora, Ateneja, Fotija, Artemidora i Strabona. Fragmente o Crvenom moru publicirao je C. Müller u Geographi Graeci Minores, Pariz I., st. 111—195. Od hrvatskih krajeva spominje Vis (Issa) i kaže, da je viško vino najbolje na svijetu.
LIT.: Schwartz u. Pauly-Wissova, Realenz., I., 739—741; H. Leopoldi, De Agatarchide Cnidio, Rostock 1892.
Potpis: G. N.