A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Abbas Antiquus
Svezak: 1
Stranica: 6
ABBAS ANTIQUUS, franc. kanonist 13. st., učenik Petra Samsonskog. O njegovu se životu ne zna gotovo ništa. Pisao je o Dekretalima Grgura IX. te o Konstitucijama Inocencija IV. Njegov se rad ističe širokom kulturom, kritičnom oštrinom i živahnošću razlaganja.