A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: aforizam
Svezak: 1
Stranica: 62
Vidi na enciklopedija.hr:
aforizam
AFORIZAM (grč.) je zbijeno izrečena, sažeta duhovita misao o svijetu i životu, osnovana na razmišljanju i iskustvu i podesna da čovjeka izazove na razmišljanje. Preradović ih naziva »domišljaji«, ali pod tim imenom obuhvata i epigram (v.), koji je srodan aforizmu. Znamenite su Tommaseove Iskrice (napisane 1841—42, izd. Matica Hrv.), kratka razmatranja o životu, u kojima ima mnogo aforistički izraženih misli. Politički mislioci M. Pavlinović, A. Starčević skloni su aforističkom izražavanju misli, jer su blizi narodu, koji u poslovicama stvara slična životna pravila (→ poslovica). Misli (Pensées) B. Pascala, La Rochefoucaulda i dr., zbirke aforistički izraženih misli i dojmova, poznate su u čitavoj svjetskoj književnosti.
Potpis: Lj.M.