A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: afonija
Svezak: 1
Stranica: 62
Vidi na enciklopedija.hr:
afonija
AFONIJA (od grč. a »ne, bez« i phone »glas«), stanje, u kojem bolesnik ne može glasno govoriti nego samo šapće. Takav bolesnik je afoničan. A. nastaje, kad glasilnice zbog upale nabreknu, kad su rubovi glasilnica nagrizeni, ili kad su glasilnice obložene naslagama fibrina ili osušena sekreta. A. se javlja i kao posljedica bolesti mišića grla ili živaca, koji ove inerviraju. Uzrok afonije može biti i psihički, kao na pr. kod histerije. A. nije isto što i nijemost, jer nijem čovjek može proizvesti glas, ali ne može taj glas artikulirati u govor.
Potpis: A. Š.