A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Afiun Karahisar
Svezak: 1
Stranica: 61 - 62
AFIUN KARAHISAR (tur. kara »crn«), grad u sredini Male Azije, na željeznici Smirna-Ankara, 35.000 stan., na crnoj trahitnoj stijeni, pa mu otud ime Karahisar; ima tvornicu sagova, a izvozi opium (afiun), vunu, raž i tiftik.
Potpis: M. Š.