A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: affidavit
Svezak: 1
Stranica: 56

AFFIDAVIT (sredovj. lat. »zadao je vjeru«), isprava, koja sadržava pod prisegom danu izjavu o nekoj činjenici ili okolnosti, da služi kao dokazalo pred sudovima i oblastima. A. se mnogo upotrebljava u anglosaksonskom pravu.

Potpis: A. B. G.