A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: affaire des fiches
Svezak: 1
Stranica: 56
AFFAIRE DES FICHES. G. 1902—1905 bilo je u Francuskoj na vladi ministarstvo Emile Combes, u kome je kao ministar rata sjedio general André. Combes je svojim zakonskim prijedlozima udarao na bratovštine, na svećenstvo, pa čak iznio i pitanje odnosa francuske države s Crkvom i Vatikanom. Ministar rata, da bi suzbio svaki klerikalni upliv u vojsci, obavještavao se preko cedulja (fiche), koje dobivaše od slobodnih zidara, o političkom raspoloženju časnika, koji se za Dreyfusove afere bijahu pokazali reakcionarima. Jedan činovnik Velikog Orijenta ukrade čitavu zbirku takovih cedulja, proda je vladinim protivnicima i jedan nacionalistički zastupnik iznese interpelaciju o denuncijacijama u vojsci (délation dans l’armée) i s govornice pročita cedulje. 28. X. 1904 vlada teškom mukom dobi većinu od četiri glasa. Ministar André podnese ostavku i zamijeni ga radikalni socijalist Maurice Berteaux. 18. I. odstupi čitavo ministarstvo.
LIT.: A. Debidour, L’Église catholique et l’État sous la Troisième république, Pariz; A. Zévaès, Histoire de la Troisième république, Pariz 1938.
Potpis: J. N.