A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: afereza
Svezak: 1
Stranica: 56
Vidi na enciklopedija.hr:
afereza
AFEREZA (grč. aphairesis, od aphairein »odnositi«) označuje u lingvistici ispuštanje početnog vokala ili konsonanta. Primjeri: naš hipokoristik Tóne od Anton, ili u dijalektima Tâlija, mjesto Italija, dok se općenito govori u književnom jeziku Italija, talijanski. U dijalektima još rika pored Àmerika, torak pored ùtorak, nȕk za ùnuk i t. d. Uzroci afereze leže ponajviše u sintaktičkoj fonetici. Potječu odatle, što se vokal ili konsonant prethodne riječi asimilira vokalu ili konsonantu iduće riječi, pa u jezičnoj svijesti nastaje pometnja u dijeljenju riječi.
LIT.: Grammont, Traité de phonétique, Pariz 1933.
Potpis: P. S.