A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: abba
Svezak: 1
Stranica: 5
Vidi na enciklopedija.hr:
abba
ABBA (aramejski »otac«), u hebrejskim i najstarijim kršćanskim molitvama Bog; dolazi u Markovu evanđelju i u jednoj Pavlovoj poslanici Rimljanima. U istočnim crkvama (na pr. u sirskoj i koptskoj) služi kao naslov patrijarha i nadbiskupa. Grč.-lat. oblik abbas prešao je u mnoge evropske jezike: franc. abbé, tal. abbate, njem. Abt, hrv. opat (predstojnik samostana). Lat. abbatissa znači predstojnica samostana, u nas uobičajena u obliku opatica, koja riječ sada označuje redovnicu uopće, a ne samo nadstojnicu.
Potpis: G. Š.