A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Adžaristan
Svezak: 1
Stranica: 49
Vidi na enciklopedija.hr:
Adžarija
ADŽARISTAN (Adžarija), autonomna sovjetska republika (3000 km2 sa 130.000 stan.) pokraj Georgije, nastanjena Adžarima, plemenom Georgijaca. Graniči s Turskom. Sva je ispunjena divljim gorjem do 3000 m visine. Glavni grad je Batum.
Potpis: N. Ž.