A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: abatična ploha
Svezak: 1
Stranica: 5
ABATIČNA PLOHA. U udaljenosti, kod koje uz binokularno gledanje ne zamjećujemo prostorne dubine, prikazuju nam se predmeti, kao da su na ravnoj plohi. Ta se ploha zove a.
Potpis: R. B-s.