A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Adria
Svezak: 1
Stranica: 46
Vidi na enciklopedija.hr:
Adria
ADRIA, talijanski grad u pokrajini Rovigo sjeverno od rijeke Po. Leži na kanalu Bianco, 4 m nad morem, ima 20.000 stan. Nekada je bio udaljen od mora 12 km, a danas je 25 km zbog naplavina rijeke Po. Grad je nekada imao vrlo veliku važnost, u rimsko doba poznata morska luka pod imenom Atria. Nastavalo ga je pleme Veneti, ali je on stariji, jer su se našli etruščanski i grčki nalazi. Od 5. do 10. st. pos. Kr. bila je A. najjača utvrda, koja je dominirala nad krajem između rijeka Adige i Po. Sijelo je biskupa. Danas nema naročite važnosti. Ima muzej starina i neke lijepe građevine.
LIT.: F. A. Bocchi, Trattato geografico-economico comparativo per servire alla storia dell’ antica Adria, Adria 1880.
Potpis: V. B-ć.