A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: adoracija
Svezak: 1
Stranica: 46
Vidi na enciklopedija.hr:
adoracija
ADORACIJA (lat. adoratio), klanjanje kao vjerski čin, kod katolika izraz najuzvišenijeg štovanja, latreia, koja se iskazuje samo Bogu i onim stvarima, što po hipostatskom sjedinjenju bitno pripadaju Isusu: na pr. Srce. Samo u relativnom značenju vrijedi i za križ (na Vel. petak); za slike nikako. Budući da je Isus po crkvenom naučanju osobno prisutan u Otajstvu oltara, to mu se ondje iskazuje klanjanje. Danas je u biskupijama uveden običaj, da se svečano klanjanje vrši svaki dan u kojoj drugoj župi. Prate ga tjelesne kretnje: klečanje ili padanje nice.
Potpis: J. V.