A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Abasidi
Svezak: 1
Stranica: 5
Vidi na enciklopedija.hr:
Abasidi
ABASIDI, dinastija kalifa (750—1517), koji potekoše od Muhamedova strica Abasa. Potomak mu Abul-Abas stupio je 749 na čelo šiita, koji ustadoše protiv Mervana II., priznajući pravo na kalifat samo članovima prorokove porodice. Bitka 750 na Velikom Zabu, pritoku rijeke Tigrisa, odlučila je borbu u korist Abul Abasa. Njegov brat i nasljednik Al-Mansur osnova 762 novu prijestolnicu Bagdad, koji ostade sjedištem kalifata sve dok ga nije zauzeo unuk Džingis-kanov, Hulagu, i smaknuo kalifa Mustasima. Jedini A., koji izmače pokolju, Mustansir, pobježe u Kairo, gdje ga Baibars priznade za kalifa. A taj se egipatski kalifat održao do 1517, kad je turski sultan Selim I. odveo posljednjega A., Mutavakila III., u Carigrad i prisvojio vlast nasljednika prorokova.
Potpis: Lj. H.