A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Adonis
Svezak: 1
Stranica: 45
Vidi na enciklopedija.hr:
Adonis
ADONIS. Priča o ljubavi Afrodite prema lijepom Adonisu je azijskog podrijetla. Po toj priči A. je bog, no u grčkoj legendi on je polubog divne ljepote. Čim ga je Afrodita spazila, obuze je neodoljiva ljubav prema njemu; izbjegavala je svačije društvo, samo da što više bude s njime i da mu se što ne dogodi. U lovu ga ipak rani vepar, a on od rane umre. Na želju A. iz njegove krvi niče anemona. Zeus dopusti, da po želji Afroditinoj Adonis proživi pola godine u podzemnom, a pola godine na gornjem svijetu. Jezgra je same priče u umiranju prirode u zimsko doba i njenom oživljenju u proljeće. Takovo značenje ima i kult Adonisov (»Adonia«), koji se spominje već kod Saphe i Ksenofana. Svečanost se obavljala usred ljeta i sastojala se u svečanom ophodu sa žalobnim pjevanjem i pogrebom. Drvena lutka prikazivala je A., a oko njegova lijesa napravio bi se Adonisov vrt s cvijećem, koje brzo vene. Kult se A. dugo održao; u Aleksandriji se obavljao još 362 pos. Kr.
Potpis: P. M-o.