A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Admont
Svezak: 1
Stranica: 45
Vidi na enciklopedija.hr:
Admont
ADMONT (od lat. ad montes »u gore«), austrijsko ljetovalište i sportsko izletište u Štajerskoj, preko 600 m nad morem, znamenita benediktinska opatija, osnovana pod kraj 11. st., sa filozofskim i teološkim fakultetom i bogatom bibliotekom (82.000 svezaka, 11.000 rukopisa, 800 prvotisaka).
Potpis: G. Š.