A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: bala
Svezak: 2
Stranica: 127
Vidi na enciklopedija.hr:
bala
BALA je smotak robe (na pr. svile, pamuka, jute, kože, hmelja i t. d.) sašiven u platno, hasuru ili slično. Obično je bala veća od vreće, a razlikuje se od vreće i u tom, što bala na pritisak ili udarac elastičnije reagira, pa se može bacati i valjati, a da se roba ne ošteti. Tim se imenom u trgovini papira nazivlje i količina papira, pa je 1 bala 10 risova, 200 knjiga, 5000 araka, a u trgovini suknom 1 bala je 12 komada po 32 rifa.
Potpis: D. K.