A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: bakterijalna gnojiva
Svezak: 2
Stranica: 121
BAKTERIJALNA GNOJIVA zovu se sva gnojiva, koja sadrže veću količinu živih bakterija. Plodnost tla u velikoj mjeri zavisi o mikrobiološkoj aktivnosti: bakterije mobiliziraju hranljive tvari iz anorganskih i organskih spojeva tla, koji se teško rastvaraju te su zelenim biljkama malo pristupačni; pored toga neke od njih imaju sposobnost, da vežu slobodni dušik iz zraka i tako obogaćuju tla vrlo važnim hranivom, dušikom.
Mnoga izrazito mineralna tla veoma su siromašna bakterijama, pa se njihova mikrobiološka aktivnost može povećati samo gnojenjem ili cijepljenjem bakterijalnim gnojivima. Glavno je b. gnojivo stajski gnoj, koji u svakom gramu sadrži mnogo milijuna aktivnih bakterija. Tako ima u 1 gr čvrstih ekskremenata govečeta oko 9%, konja 15%, a ovce 27% svježe tvari bakterija (po Löhnisu).
U bakterijalna gnojiva ubrajamo još i kompost, zeleni gnoj, te različne preparate čistih kultura nitrogenih bakterija. Ovi preparati dolaze u trgovinu pod različitim imenima (azotogen, nitragin i dr.), sadrže čiste kulture simbiotskih bakterija Bact. radicicola te služe za cijepljenje sjemena lepirnjača. Spomenuti Bact. radicicola žive na korijenju lepirnjača, vežu dušik iz zraka i tako olakšavaju prehranu zelenih biljaka dušikom, a za uzvrat lepirnjače snabdijevaju ove mikrobe ugljičnim hidratima. U tlima, u kojima se ne uzgajaju lepirnjače, nema dovoljno simbiotskih bakterija, pa je potrebno cijepiti sjeme prije sjetve čistim kulturama tih bakterija. Te kulture proizvode obično naučni zavodi (zavodi za poljoprivrednu mikrobiologiju) ili privatna poduzeća.
Potpis: M. G.