A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: bajadera
Svezak: 2
Stranica: 100 - 101
Vidi na enciklopedija.hr:
bajadera
BAJADERA (portug. bailadeira »plesačica«). 1. Indijske obredne plesačice i pjevačice, dodijeljene hramovima za uređivanje hramova i sudjelovanje na svečanostima. Dijele se na devadasî (»službenice bogova«), koje stalno borave u hramu, i načni, putujuće »plesačice«, koje su svojim raspuštenim vladanjem dovele stalež na zao glas. 2. Vrst nacrta na pamučnim, svilenim i sl. tkaninama, složenog od pruga u raznim bojama.
Potpis: V. K-k.