A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Baibars
Svezak: 2
Stranica: 99
Vidi na enciklopedija.hr:
Baibars I.
BAIBARS, egipatski sultan (1260—1277). Podrijetlom rob iz Kipčaka prodan je u Egipat, gdje se doskora dovinuo položaja zapovjednika sultanove garde. Ubivši 1260 sultana, stupio je sam na njegovo mjesto i postavio posljednjeg člana dinastije Abasida za kalifa. Pošto su Mongoli 1258 uništili bagdadski kalifat, pobjedonosnim je borbama odvratio mongole od Sirije, zauzeo 1270 Jeruzalem i osvojio Cirenaiku i Nubiju.
Potpis: F. H.