A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Bahrain
Svezak: 2
Stranica: 99
Vidi na enciklopedija.hr:
Bahrein
BAHRAIN, arhipelag s jednim većim otokom u Perzijskom zalivu između El Hase i poluotoka Qatara, sastavljen je od numulitnoga vapnenca, nije osobito plodan, ima 552 km2, a 120.000 stan., glavni grad je Manama (25.000 stan.). B. se ističe osobito kao nalazište bisera, pa se za nj otimahu Arapi, Turci i Perzijanci, a sada je pod protektoratom Velike Britanije. Ima redovitu vezu parobrodima u Basru i Bombay.
Potpis: M. Š.