A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Bahmetjev, Vladimir M.
Svezak: 2
Stranica: 98
BAHMETJEV, Vladimir M., * 1885, ruski pripovjedač i dramatičar, pristaša »biološke određenosti pojedinaca u sklopu ljudske i staleške zajednice« (Konec Vorošilina, Prah). Napisao je mnogo novela obrađujući problem sela, kojemu proriče bolju budućnost u tehničkoj revoluciji seoskog gospodarstva (Na zemlje, Mašina, i dr.). Veća su mu djela roman Prestuplenie Martyna i drama Lipatovy.
Potpis: J. B.