A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: bahaizam
Svezak: 2
Stranica: 97 - 98
Vidi na enciklopedija.hr:
bahaizam
BAHAIZAM, vjerska sekta. Osnovao ju je Mirza Husein Ali Nuri, zvan Baha Ullah »Ljepota Božja (* 12. XI. 1817, umro 29. V. 1892). Bahaizam isključuje materijalnu silu i propovijeda humanost i univerzalni pacifizam. Da dokaže istinitost svoje misije, utjecao se b. fantastičnom tumačenju dijelova Staroga i Novoga Zavjeta. To mu je kasnije mnogo koristilo za propagandu u Americi. U novije vrijeme podro je b. još i u Francusku i Njemačku.