A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Bagatella, Antonio
Svezak: 2
Stranica: 94
BAGATELLA, Antonio, * Padova 21. II. 1755, † Padova 25. V. 1829, talijanski graditelj gusala, koje su bile na glasu i sjećale oblikom na prve gusle Amatijeve, a katkad i na Guarnerijeve. Izišao je na glas i svojom raspravom Regole per la costruzione de’ violini, viole, violoncelli e violoni. Ta je rasprava bila nagrađena na natječaju, što ga je 1782 priredila Accademia delle arti u Padovi. Doživjela je više izdanja, zadnje u Padovi 1914. Djelo je odobrio Tartini, za kojega je B. izradio nekoliko gusala.