A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Baerze, Jacques de
Svezak: 2
Stranica: 94
BAERZE (Baerse, Barse), Jacques de, * Dendermonde (Termond), flamanski drvorezac 14. st., jedan od najznatnijih umjetnika, koji su djelovali na dvoru burgundijskih vojvoda u Dijonu. Godine 1390 izrađuje za vojvodu Filipa Smjeloga po uzoru svojih rezbarenih oltara u Termondu i opatiji Byloke dva oltara za crkvu kartuzijanaca u Champmolu kraj Dijona. Ove je oltare polihromirao i naslikao za njih krilne slike majstor Melchior Broederlam. Za francuske revolucije zabačeni i oštećeni restaurirani su 1841—1843, pa se danas nalaze u muzeju u Dijonu. Na prvome su u 37 likova prikazani Poklonstvo sv. Triju Kralja, Raspinjanje i Polaganje u grob, na drugom (28 likova) Smrt Ivana Krstitelja, Mučeništvo jednog sveca i Iskušenje sv. Antuna. Stilistički pripremaju ova djela prijelaz u realizam 15. st., a važna su, jer su na njima prvi put dosadašnji veliki politički likovi nadomješteni slikovito shvaćenim prizorima s brojnim sitnim likovima.
LIT.: C. Deshaines, Histoire de l’art dans la Flandre, l’Artois et le Hainaut avant le XVe siècle, Lille 1886; St. Lami, Dictionnaire des sculpteurs de l’école française du moyen-âge au règne de Louis XIV, Pariz 1898; Thieme-Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, II., Leipzig 1908.
Potpis: A. Sch.