A - Elektrika (Svezak I - Svezak V)
A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E 
Prelistajte enciklopediju
Natuknica: Badr
Svezak: 2
Stranica: 93
BADR (ili Bedr), umro 921, prvi ministar (hadžib) Abd ar-Rahmana III. (v.). Bio je vjerojatno slavenskoga roda, a već je 902 zapremao odlično mjesto na dvoru emira Abdalaha. Istakao se kao vojskovođa, ali je znao postići cilj i bez sile. Napose je za prvih godina Abd ar-Rahmanove vlade svladao brojne teškoće, na koje je nailazio mladi emir, mjesto kojega je Badr zapravo vladao sve do svoje smrti. Od vojnih uspjeha najznatniji su mu osvojenje Ecije od ustaša (912) i dvostruka pobjeda nad Leoncima kod Matonije (918).
Potpis: J. A.